1400/07/05  
 
اعضای حقوقی - فن آوازه آراد
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YHZhiDYotmI2KfYstmHINii2LHYp9iv

نام کامل فن آوازه آراد
کد عضویت 71010378
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سجاد ابراهیمی
تلفن 02125917757
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
استان فارس
شهر شیراز
آدرس وب سایت http://hisupport.net

اعضای سازمان