• هیات مدیره نصر فارس
      • انجمن مباحثهکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان