•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 71010564 توسعه تجارت الکترونیک دیدارگر علیرضا جوکار دهوئی شیراز 1399/12/07
    1 71010338 داده کاوی رائیکا سیستم پارسه سحر قسامی شیراز 1399/12/06
    2 71010126 راژمان خرد فارس مجتبی مشفقیان شیراز 1400/01/14
    3 71020068 راژمان کامپیوتر محمدرضا امتحانی جهرمی شیراز 1399/07/03
    4 71010285 راستین سیستم نگار پارس مهرداد عباس پور شیراز 1399/03/13 منقضی شده
    5 71010419 راهبرد پردازان نیکان راد ایمان سبحانی شیراز 1397/09/21 منقضی شده در حال تمدید
    6 71010381 توسعه تجارت رایان نگار پارس امیررضا تهرانی شیراز 1398/11/12 منقضی شده
    7 71010231 رایان هوشمند ویستا مجتبی زندیه شیراز 1399/05/05 منقضی شده
    8 71010012 رایانه پویای حافظ هومن منظری شیراز 1400/01/20
    9 71010124 رایکا افزار پارس محمد فرجادیان شیراز 1400/01/14
    10 71010390 رادین سانای آروین شبکه محبوبه معصومی فسا 1399/02/26 منقضی شده
    11 71010304 داده پردازی رسپینا (شعبه) محمد صادقین شیراز 1398/12/10 منقضی شده
    12 71010547 نیکان افزار روناک آسیا محمد باقر امینی شیراز 1399/06/10
    13 71010530 چرتکه پرداز زاگرس رضا کریم نیا جهرم 1398/11/28 منقضی شده
    14 71010366 ژرف اندیش ره آورد فارس جهانگیر بیاتی شیراز 1399/08/22
    15 71020194 سازمان الکترونیک صدر سیستم محمود رضا بخشایش شیراز 1399/10/30
    16 71010179 سامانگران اطلاعات کیمیا پارس محمدرضا گرانمایه شیراز 1399/06/27
    17 71010516 سانا رایانش بتیس رویا مدرسی شیراز 1398/07/04 منقضی شده
    18 71010002 ستاره سبز فارس بابک صدیقی شیراز 1400/01/14
    19 71020018 سماء سیستم تکنولوژی منصور مسلمی حقیقی شیراز 1400/01/20
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان