•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 71020195 کیمیا چاپگر فارس مصطفی شعبانی مطلق شیراز 1399/11/21
    1 71010374 فناوری اطلاعات کیهان نت زاگرس فارس منصور تمیزی شیراز 1399/08/04
    2 71010438 معیارسازان تحول آینده فارس غلامرضا شیروی شیراز 1399/02/19 منقضی شده در حال تمدید
    3 71010183 مجدی توان کوشا علی مسعودی شیراز 1398/06/11 منقضی شده
    4 71010151 مدیریت و توسعه فروغ افکار جواد مرادپور شیراز 1400/01/14
    5 71010433 مهندسین دانش یگانه سهند بهنام رهنما شیراز 1399/12/05
    6 71010560 مراقب طب رستا صالح یوسفی جهرم 1399/10/18
    7 71020005 مرکز کامپیوتر هدیش علی رستگار شیراز 1399/01/14 منقضی شده
    8 71010368 توسعه گران ایمانی نت بیست و چهار سید سینا سلطانی شیراز 1398/08/11 منقضی شده
    9 71010172 مهندسی داده پردازی فرهیخته پارس محمود احمدی شیراز 1400/01/20
    10 71010067 مهندسی رسانا پردازش فارس محمدصادق آشنا شیراز 1400/01/20
    11 71010233 مهندسی نرم افزار رایورز شیراز نرگس خرازی شیراز 1400/05/16
    12 71010353 مهندسین آژمان فناوری و توسعه آفتاب برتر امیر فتاح پور شیراز 1400/04/23
    13 71010561 رهاورد ایده گستر میهن محمدحسین کشاورز شیراز 1399/10/28
    14 71010422 نسل آینده راهکارها پرویز زارع شیراز 1399/09/21
    15 71020079 نسل جدید ملیحه مروج پور شیراز 1398/06/11 منقضی شده
    16 71010336 پیشتازان فن آوری نسل جدید ایرانیان محسن مروج پور شیراز 1399/11/25
    17 71010308 نظام آوران جنوب محمدرضا بهاری شیراز 1399/02/30 منقضی شده
    18 71010072 نوآوران پژوهش فارس رضا شعله سعدی شیراز 1400/01/14
    19 71010081 فنی مهندسی نوید پارس شیراز فرید قربانی دولت آبادی شیراز 1399/01/20 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان