• معرفی کمیسیون
   • جلسات
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان