•  
    اعضای حقوقی - هرمس نت پردازان پارسیان

    اطلاعات عضویت اشخاص حقوقی ( شـرکـت )
    متقاضی : هرمس نت پردازان پارسیان تاریخ پرونده : ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
    کد پیگیری : tu0709941xnr14213 شماره تماس : 07136285610
    وضعیت فرم : پیش نویس
    لطفا درخواست خود را تایید نهایی نمایید.
    درخواست شما در پورتال ثبت و شماره پرونده و کد پیگیری زیر برای شما صادر گردیده است :
    کد پیگیری : tu0709941xnr14213
    خواهشمند است جهت اطلاع از اقدامات انجام شده روی درخواست شما ؛ با استفاده از کد پیگیری از طریق مراجعه به این صفحه از آخرین وضعیت فرم خود و نیز اقدامات مورد نیاز اطلاع یابید . همچنین خلاصه کلیه اقدامات صورت گرفته به صورت ایمیل نیز برای شما ارسال می گردد. در صورت عدم نگهداری از کد پیگیری قادر به پیگیری درخواست خود نخواهید بود.
    جهت چاپ نسخه ای از این برگه کلید چاپ را انتخاب نمایید . فرآیند ثبت به اتمام رسید و شما می توانید صفحه را ببنید .
     
   •  
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان