•  
    محبوبه باقری
    محبوبه باقری

    محبوبه باقری

    کد عضویت: 71030300
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: نرم افزار و پورتال
    رشته تخصصی 2: مشاوره مدیریت و آموزش
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: m_bagheri_2070@yahoo.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان