•  
    نسیبه رحیمی
    نسیبه رحیمی

    نسیبه رحیمی

    کد عضویت: 77030115
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
    استان: بوشهر
    پست الکترونیکی: nasibeh.rahimi88@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان