•  
    کیوان نظری خلف آباد
    کیوان نظری خلف آباد

    کیوان نظری خلف آباد

    کد عضویت: 71030600
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: K1.Nazari.Eng@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان