•  
    علی نظری نکوهی
    علی نظری نکوهی

    علی نظری نکوهی

    کد عضویت: 77030114
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
    استان: بوشهر
    پست الکترونیکی: a_nazari1989@yahoo.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان