•  
    علی سلیمی
    علی سلیمی

    علی سلیمی

    کد عضویت: 71030591
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: alisalimi.ziau@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان