•  
    خسرو نظری
    خسرو نظری

    خسرو نظری

    کد عضویت: 71030592
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: khosronz.com@gmail.com
    آدرس وب سایت: khosronz.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان