•  
    حامد نیک سرشت
    حامد نیک سرشت

    حامد نیک سرشت

    کد عضویت: 71030590
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: نرم افزار
    رشته تخصصی 2: مشاوره مدیریت و آموزش
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: hamednikseresht@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان