•  
    مهران توانگر
    مهران توانگر

    مهران توانگر

    کد عضویت: 71030589
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    رشته تخصصی 2: نرم افزار
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: mehran.t108@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان