•  
    امیر یزدان پناه
    امیر یزدان پناه

    امیر یزدان پناه

    کد عضویت: 71030587
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: yazdanpanah1989@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان