•  
    سعید حسین نژاد
    سعید حسین نژاد

    سعید حسین نژاد

    کد عضویت: 71030583
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: saeed6077@yahoo.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان