•  
    محمد صادق شایق
    محمد صادق شایق

    محمد صادق شایق

    کد عضویت: 71030578
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: mohamad.shayegh66@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان