•  
    احمد ولی پور امیرحاجلو
    احمد ولی پور امیرحاجلو

    احمد ولی پور امیرحاجلو

    کد عضویت: 71030476
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: valipour561@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان