•  
    مرجان پاکدامن
    مرجان پاکدامن

    مرجان پاکدامن

    کد عضویت: 71030467
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: marjanpakdaman@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان