•  
    احسان حسین پورلاری
    احسان حسین پورلاری

    احسان حسین پورلاری

    کد عضویت: 71030464
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    رشته تخصصی 2: سخت افزار و مشاوره زیرساخت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: ea2020ir@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان