•  
    محمود طیبی
    محمود طیبی

    محمود طیبی

    کد عضویت: 71030461
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    رشته تخصصی 2: مشاوره مدیریت و آموزش
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: tayebi.mahmoud@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان