•  
    سید محمد صادق موسوی شیرازی
    سید محمد صادق موسوی شیرازی

    سید محمد صادق موسوی شیرازی

    کد عضویت: 71030603
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: m.s.musavi@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان