•  
    سعید اثنی عشری
    سعید اثنی عشری

    سعید اثنی عشری

    کد عضویت: 71030457
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: سخت افزار و مشاوره زیرساخت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: PCA_Co@roketmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان