•  
    احسان رصاف بخش
    احسان رصاف بخش

    احسان رصاف بخش

    کد عضویت: 71030458
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: ehsan.rassafbakhsh@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان