•  
    مصطفی جان احمدی
    مصطفی جان احمدی

    مصطفی جان احمدی

    کد عضویت: 77030005
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
    استان: بوشهر
    پست الکترونیکی: Mostafa.JanAhmadi@gmail.com
    آدرس وب سایت: www.janahmadi.ir
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان