•  
    کاربر علیرضا
    علیرضا کاربر
    کد عضویت: 71030351
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: نرم افزار
    رشته تخصصی 2: مشاوره مدیریت و آموزش
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: alireza@karbor.ir
    آدرس وب سایت: www.karbor.ir
     
     
    تنظیمات اشخاص حقیقی
    ردیف  عنوان
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان