•  
    اعضاء هیئت مدیره از شاخه شرکت ها

    نظام الدین خوارزمی
    عامل سیستم
    kharazmin@yahoo.com

     
    هومن منظری
    رایانه پویای حافظ
    hoomanmanzari@gmail.com
     
     

    بابک صدیقی
    ستاره سبز فارس
    bsedighi@setarehsabz.com
     
     

    پیمان صادقی
    خدمات مهندسی عصراندیشه
    p_sadeghi@yahoo.com

     
    احد داریوش
    تراشه گستر فارس
    ahaddariush@gmail.com
     
     

    محمدکاظم صادقی
    پویا رایانه دنا
    mk_sadeghi@yahoo.com
     
     
    سید جواد سلیمی
    پرداد رایان
    1parsi1@gmail.com
     
     

    محمدرضا اولیایی
      آراکس داده گستر
     manager@araax.ir


    محمد فرجادیان
    رایکا افزار پارس
    mohammadfarjadian@gmail.com
     
     
    عضو علی البدل هیئت مدیره از شاخه شرکت ها
     
     
    امیر درجه
    پالاپال پرداز فارس
    amir@darajeh.net

     


     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان