•  
    اساسنامه سازمان نظام صنفی فارس


    فصل اول ـ کلیات

    • ماده 1)
     در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید.
    • ماده 2)
     نام نظام "نظام صنفی رایانه‌ای استان فارس می‌باشد که از این پس "نظام صنفی" نامیده می‌شود. 
      
     تبصره 1:
     هیچ‌گونه فعالیت سیاسی تحت نام "نظام صنفی" مجاز نیست.
    • ماده 3)
     مرکز اصلی و حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان فارس می‌باشد. 
      
     تبصره 1:
     هر زمان که ایجاب نماید، هیأت ‌مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی نظام صنفی را تعیین و مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.

      
     تبصره 2:
     هیات‌مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید و با تأیید شورای مرکزی نظام صنفی، در هر یک از شهرهای استان دفتر نمایندگی دایر نماید.
      
     تبصره 3:
     در صورتی که در هر یک از استان‌های همجوار نظام صنفی تشکیل نشده باشد، با تأیید شورای مرکزی سازمان نظام صنفی، نزدیک‌ترین نظام صنفی می‌تواند امور مربوط به استان‌های همجوار را سرپرستی و اداره نماید.
      
    • ماده 4)
     عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.
     شاخه‌های نظام صنفی عبارتند از:
     الف- شرکتها.
     ب- فروشگاه‌ها.
     ج- شاخه مشاوران.
      
    • ماده 5)
     در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت: 
      
     • 5-1- "نظام صنفی رایانه ای" :
      مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس نظام صنفی رایانه‌ای خوانده می‌شود.
     • 5-2- "فرد صنفی":
      شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.
     • 5-3- "واحد صنفی":
      هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.
     • 5-4- "عضو صنف":
      دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی سازمان نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت سازمان نظام درمی‌آید.
     • 5-5- "هیات عمومی":
      مجمعی است که به منظور هماهنگی در امور نظام‌ صنفی استان‌ها از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان‌های کشور تشکیل می‌شود.
     • 5-6- "شورای مرکزی":
      شورایی است که با رأی نمایندگان هیات عمومی صنف تشکیل و مسئول اداره امور کلان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌باشد.
     • 5-7- "رئیس سازمان":
      بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.
     • 5-7- "رئیس سازمان":
      بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.
     • 5-8- "نماینده":
      شخصی است حقیقی از سهامداران و یا اعضای هیات‌مدیره که توسط "عضو حقوقی" به عنوان "نماینده" به " نظام صنفی " معرفی شده باشد.

       

    فصل دوم ـ ارکان " نظام صنفی رایانه‌ای استانی"

    • ماده 6) ارکان " نظام صنفی "
     ارکان " نظام صنفی " عبارتست از: 1- مجمع عمومی، 2- هیات‌مدیره، 3- بازرس 4- شورای انتظامی
      
    • ماده 7) مجمع عمومی:
     مجمع عمومی نظام صنفی هر استان از اعضا و یا نمایندگان آنان که دارای حق رأی می‌باشند، تشکیل می‌گردد. حضور نمایندگان رسمی سازمان‌های دولتی و نهادهای ملی در جلسات مجمع عمومی بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت. 
      
     تبصره 1:
     دارندگان حق رأی در مجامع عبارتند از: نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند.
     تبصره 2:
     تعداد حق رأی اعضای حقوقی مطابق دستورالعملی خواهد بود که از سوی شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد رسید.
     تبصره 3:
     کلیه اعضای حقیقی که عضو صنف شناخته و دارای کارت عضویت می‌باشند، می‌توانند منحصراً در رأی‌گیری مربوط به انتخاب مشاوران در هیات‌مدیره شرکت نمایند.
    • ماده 8:
     مجمع عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده.
     مجمع عمومی عادی می‌تواند بر حسب ضرورت به طور فوق‌العاده نیز تشکیل گردد. 
      
     • 8-1 : 
      مجمع عمومی عادی در پاییز هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شوند. مجمع انتخاب کننده هیات‌مدیره و بازرس " نظام صنفی " باید حداقل دو ماه قبل از پایان مدت تصدی آنان تشکیل شود.
     • 8-2 : 
       دعوت‌نامه حضور در مجامع عمومی و دستورجلسه باید حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل جلسه از طرف هیات‌مدیره یا بازرس در روزنامه کثیرالانتشار منتشر گردد.
     • 8-3 : 
       وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی هر استان به شرح زیر است: 
       
      • 8-3-1- انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس
      • 8-3-2- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان نظام
      • 8-3-3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات‌مدیره
      • 8-3-4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی
      • 8-3-5- عزل هیات‌مدیره و بازرس
      • 8-3-6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی سازمان نظام
      • 8-3-7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیأت‌ مدیره در خصوص فعالیت‌های سازمان نظام
      • 8-3-8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است. 
        
     • 8-4 :
      حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی، حضور حداقل نصف به علاوه یک تعداد اعضای دارای حق رأی "نظام صنفی" می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی عادی ظرف حداکثر پانزده روز بعد با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوت‌‌نامه برای کلیه اعضاء برای بار دوم تشکیل خواهد شد و جلسه مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در مجامع عمومی عادی با اکثریت نسبی آرای حاضرین معتبر می‌باشد. 
       
      تبصره 1:
      در صورت استنکاف هیات‌مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید.
      تبصره2 :
      در دوره فترت، دبیر موظف به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با هماهنگی شورای مرکزی صنف خواهد بود.
     • 8-5 : 
      مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت هیات‌مدیره "نظام صنفی" و یا بازرس و یا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح زیر است: 
       
      • 8-5-1- تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه نظام صنفی
      • 8-5-2- تصویب انحلال نظام صنفی؛ مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب هیات عمومی صنف لازم‌الاجراست. 
        
     • 8-6 : 
        حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، حضور نصف به علاوه یک تعداد اعضای دارای حق رأی " نظام صنفی" می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف حداکثر پانزده روز با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای بار دوم تشکیل خواهد شد. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی رسمیت خواهد یافت. هرگونه تصمیمی با رأی موافق دو سوم اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است.
     • 8-7 : 
      ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی: 
       
      • 8-7-1- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستورجلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.
      • 8-7-2- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، همان نصاب قبلی می‌باشد.
      • 8-7-3- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات‌رئیسه مجمع خواهد رسید.
      • 8-7-4- کلیه صورت‌جلسات، فهرست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخه‌های اساسنامه مصوب و تأیید صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه برسد.
      • 8-7-5- مجامع عمومی، نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء ـ اعم از حاضرین یا غایبین ـ نافذ خواهد بود.
     • 8-8 : 
      اخذ رأی در مجامع عمومی به صورت علنی خواهد بود.
     • 8-9 : 
      در مجامع عمومی، انتخاب اعضای هیأت ‌مدیره و یا بازرسان به صورت مخفی با رأی کتبی انجام خواهد شد. 
       
    • ماده 9) هیأت مدیره "نظام صنفی" :
     هیات‌مدیره مسئول اداره امور "نظام صنفی" و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد. نظام صنفی دارای هیأت ‌مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است. 
      
     تبصره 1:
     تا تعیین هیات‌مدیره جدید، هیات‌مدیره قبلی عهده‌دار کلیه مسئولیت‌هاست.
     تبصره 2 :
     چنانچه نمایندگی عضو هیات‌مدیره به هر دلیل از طرف عضو لغو گردد، عضویت وی در هیات‌مدیره نیز لغو می‌گردد و جایگزینی عضو خارج شده، از طریق اعضای علی‌البدل انجام می‌شود.

      
     تعداد نمایندگان هر شاخه در هیأت‌مدیره سازمان نظام استانی، به شرح جدول زیر خواهد بود. 
      
     تعداد 5-50 51-100 101-300 301-500 501 به بالا
     شاخه اصلی علی البدل اصلی علی البدل اصلی علی البدل اصلی علی البدل اصلی علی البدل
     شرکتها 3 1 6 2 9 2 12 3 15 3
     فروشگاهها 2 1 3 1 3 1 4 1 5 2
     مشاوران 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1

     هیات‌ مدیره هر دوره موظف است که سه ماه قبل از پایان فعالیت خود، نسبت به انتشار اسامی اعضاء اقدام و براساس آن طبق جدول فوق، سهمیه هر یک از شاخه‌ها را برای انتخابات دوره بعد مشخص نماید. 
      
     تبصره :
     افزایش یا کاهش اعضاء پس از انتشار فهرست اعضای پایان دوره هیأت‌مدیره تأثیری در میزان سهمیه شاخه‌ها نخواهد داشت. 
      
    • ماده 10) شرایط اعضای هیات‌مدیره:  
     • 10-1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
     • 10-2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی
     • 10-3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
     • 10-4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
     • 10-5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر 
       
    • ماده 11) زمان انتخابات و نحوه اعلام نامزدها 
     هیات‌مدیره مکلف است دست کم دو ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند. 
     هیات‌مدیره "نظام صنفی" موظف است وفق ماده 10 اساسنامه, فهرست اسامی نامزدهای واجد صلاحیت را تا ده روز قبل از تاریخ انتخابات، کتباً به اطلاع اعضای "نظام صنفی" رسانیده و در سایت نظام صنفی نیز درج نماید. 
      
    • ماده 12) روش انتخابات: 
      
     تبصره 1:
     رأی مکرر هر نفر به یک نامزد در یک برگ اخذ رأی، فقط یک بار محاسبه خواهد گردید.
     تبصره 2:
     در صورتی که تعداد آرای دو یا چند داوطلب در انتخابات مساوی شود، به حکم قرعه نفرات منتخب مشخص خواهند گردید.

      
    • ماده 13)
     هیات‌مدیره در اولین جلسه خود، رئیس، یک یا دو نایب رئیس و خزانه‌دار را از بین اعضای خود انتخاب می‌نماید.
     جلسات هیأت ‌مدیره با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرا معتبر خواهد بود. مشروط بر آنکه این تعداد از 40 درصد کل اعضای هیأت ‌مدیره کمتر نباشد. 
      
     تبصره 1:
     غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت ‌مدیره گردد، موجب سلب عضویت در هیأت ‌مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی‌البدل هر شاخه به ترتیب جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
     تبصره 2 :
     تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیأت ‌مدیره می‌باشد.
     تبصره 3 :
     اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت‌ مدیره بدون حق رأی می‌توانند شرکت نمایند.

    •  
    • ماده 14) وظایف و اختیارات هیأت ‌مدیره : 
     اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است : 
      
     • 14-1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان
     • 14-2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی
     • 14-3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف
     • 14-4- همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال
     • 14-5- معرفی کارشناس حسب درخواست مراجع قضائی
     • 14-6- معرفی کارشناس جهت قبول داوری
     • 14-7- معرفی نماینده سازمان نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی
     • 14-8- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف
     • 14-9- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان نظیر برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، سمینارها و نمایشگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات
     • 14-10- انتخاب دبیر نظام صنفی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی
     • 14-11- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام صنفی
     • 14-12- تنظیم دستورالعمل‌های اداری ـ مالی سازمان نظام استانی طبق مقررات و سازمان نظام‌نامه‌های مصوب هیات عمومی
     • 14-15- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام صنفی

    •  
    • ماده 15) وظایف رئیس هیأت مدیره :
     • 15-1- دعوت اعضای هیات‌ مدیره برای شرکت منظم در جلسات
     • 15-2- اداره جلسات هیات ‌مدیره
     • 15-3- مراقبت بر حسن جریان امور "نظام صنفی"
     • 15-4- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات‌مدیره به دبیر و سایر مسئولان "نظام صنفی"
     • 15-5- ایجاد ارتباط با شورای مرکزی و رئیس سازمان
     • 15-6- رئیس هیات‌مدیره یا دبیر و خزانه‌دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک و کلاً مسئول اداری و مالی "نظام صنفی" بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می‌باشد. 
       
      تبصره :
      کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیات‌مدیره یا دبیر و مهر "نظام صنفی" و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات‌مدیره رسیده باشد، با امضای مشترک رئیس هیات‌مدیره یا دبیر و خزانه‌دار و ممهور به مهر "نظام صنفی" معتبر خواهد بود.

    •  
    • ماده 16) وظایف خزانه دار :
     خزانه‌دار مسئول امور مالی "نظام صنفی" است و وظایف وی به شرح زیر می‌باشد: 
      
     • 16-1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور به همراه رئیس هیات‌مدیره یا دبیر نظام صنفی
     • 16-2- اداره امور مالی نظام صنفی، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها
     • 16-3- وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق‌عضویت‌ها و کمک‌های مالی
     • 16-4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیات‌مدیره و بازرس
     • 16-5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها
     • 16-6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی
     • 16-7- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی
     • 16-8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات‌مدیره جهت بررسی و تصویب 
       
    • ماده 17) وظایف دبیر :
     دبیر نظام صنفی، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است: 
      
     • 17-1- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری نظام صنفی و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات‌مدیره
     • 17-2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام صنفی و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی
     • 17-3- گشایش حساب‌های بانکی نظام صنفی به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیأت‌مدیره
     • 17-4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی
     • 17-5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء
     • 17-6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رئیس هیأت‌مدیره و مهر رسمی نظام صنفی
     • 17-7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان
     • 17-8- نمایندگی نظام صنفی نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل 
       
    • ماده 18) وظایف بازرس :
     مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است: 
      
     • 18-1- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان امور مالی " نظام صنفی"
     • 18-2- رسیدگی و تأیید گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی
     • 18-3- رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیات‌مدیره یا مجمع عمومی
     • 18-4- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم پس از تأیید شورای مرکزی سازمان نظام
     • 18-5- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی، بر فعالیت هیأت ‌مدیره نظارت داشته و دفاتر, اسناد, مدارک و اطلاعات موردنیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرایی هیأت‌ مدیره ایجاد شود، مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
     • 18-6- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی، پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیأت ‌مدیره ارائه نماید. هیأت ‌مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با یکی از سه موسسه پیشنهادی بازرس اقدام نماید.
     • 18-7- بازرس موظف است صورت‌های مصوب هیأت‌ مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت ‌مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
     • 18-8- بازرس می‌تواند در جلسات هیأت ‌مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
    •  
    • ماده 19) شورای انتظامی استان :
     هر نظام صنفی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیات‌مدیره است که یک نفر از آن‌ها حقوقدان باشد. اعضای شورای انتظامی استان با حکم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
     رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام, طبق مواد آتی خواهد بود. 
      
     تبصره :
     هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشه باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.

      
    • ماده 20)
     شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود. 
      
    • ماده 21)
     هیأت ‌مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند. 
      
    • ماده 22) 
     دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود. 
      
     تبصره :
     کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.
      
    • ماده 23)
     شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیراین‌صورت پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای شنیدن اظهارات آنان دعوت نماید.

     عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور کسی که از او شکایت شده است مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
     در صورت درخواست کسی که از او شکایت شده است, شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. وی می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.
      
     تبصره :
     شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
    • ماده 24) مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است: 
      
     • 24-1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی
     • 24-2- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی
     • 24-3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه
     • 24-4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال
     • 24-5-  محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال 
       
    • ماده 25) 
      
     • 25-1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو
     • 25-2- سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه
     • 25-3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
     • 25-4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار
     • 25-5-  امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه
     • 25-6-  جعل و تزویر در اوارق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج
     • 25-7-  اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج
     • 25-8- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام صنفی به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درج پنج
     • 25-9-  دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج
     • 25-10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام صنفی از درجه یک تا درجه سه
     • 25-11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج
     • 25-12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج
       
    • ماده 26)
     تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد، موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت. 
      
     تبصره :
     تخلف فروشگاه‌ها پس از مشخص شدن نوع تخلف جهت اجرا به اتحادیه متبوع ارجاع خواهد شد.

    •  
    • ماده 27)
     آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.
     آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است. 
      
    • ماده 28)
     هر نظام صنفی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیأت‌ مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی سازمان نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

     کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست کسی که محکوم شده است قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود. 
      
     تبصره :
     شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.

      

    فصل سوم ـ منابع مالی

    • ماده 29) منابع مالی نظام صنفی عبارت است از: 
      
     • 29-1- ورودیه و حق عضویت سالیانه
     • 29-2- درآمدهای حاصل از آموزش و انتشارات
     • 29-3- درآمدهای حاصل از برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها
     • 29-4- درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی
     • 29-5- کمک‌های اعطایی 
       
    • ماده 30)
     برای انجام امور کلان و اداره شورای مرکزی سازمان نظام ، سی درصد از منابع درآمدی بند یک و ده درصد از مبلغ دریافتی از سایر منابع درآمدی غیر از کمک‌های اعطایی، حداکثر یک ماه پس از وصول به حساب شورای مرکزی سازمان نظام واریز خواهد شد.
      
     تبصره :
     چنانچه خزانه‌دار از انجام امور مربوط به این ماده استنکاف نماید، شورای مرکزی می‌تواند عزل وی را از سمت خزانه‌داری از هیأت‌ مدیره نظام صنفی درخواست نماید.
    • ماده 31) شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء: 
        
     • 31-1- آرای صادره از دادگاه قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو
     • 31-2- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 این اساسنامه باشد.
     • 31-3- عدم رعایت مفاد اساسنامه 
       

    فصل چهارم ـ انحلال و مقررات مربوط به آن

    • ماده 32)
     در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر انحلال نظام صنفی، مراتب جهت تصمیم‌گیری در هیات عمومی سازمان نظام, به شورای مرکزی ارجاع می‌شود. 
      
    • ماده 33)
     در صورت رأی صادره از طرف مراجع قضایی مبنی بر انحلال نظام صنفی رایانه‌ای استان، تا تشکیل نظام صنفی جدید امور مربوط به اداره نظام، رأساً توسط شورای مرکزی صورت خواهد گرفت. 
      
    • ماده 34)
     از تاریخ انحلال "نظام صنفی"، اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیات تصفیه منتخب شورای مرکزی، امر تصفیه را به عهده می‌گیرد. 
      
    • ماده 35) 
      انحلال "نظام صنفی" موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف پیمان‌های دسته‌جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

    •  
    • ماده 36) 
     در صورت انحلال " نظام صنفی"، کلیه دارایی‌های آن به شورای مرکزی منتقل خواهد شد. 
      
    • ماده 37)
     هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از کسب نظر هیأت عمومی سازمان نظام قابل اجرا است. 
      
    • ماده 38)
     این اساسنامه در 38 ماده و 30 تبصره در تاریخ ...................... به تصویب مجمع عمومی رسید.
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان