•  
    عملکرد سازمان

    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس به منظور هماهنگی و انتظام بخشی به فعالان صنف رایانه ای استان فارس در چارچوب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، ماموریت ساماندهی ، تقویت روحیه تعامل و همکاری ، تنظیم ضوابط و استانداردها در جهت تحقق و پیاده سازی بهترین روش های برنامه ریزی برای فعالین صنف و همچنین انجام خدمات مشاوره و نظارت در زمینه کلیه فعالیت های رایانه ای به کلیه دستگاه های دولتی ، شرکتهای خصوصی ، فروشگاه ها و آحاد مردم را در دستور کار خود دارد ، بر این اساس برنامه های کار خود را بشرح زیر اعلام می نماید:

    -  ساماندهی نحوه فعالیت به نحوی که موجبات تقویت در ابعاد کمی و کیفی را فراهم آورد

    -  ایجاد کمیسیون های تخصصی و شوراهای انتظامی به عنوان ارکان اصلی سازمان در جهت خدمت دهی هر چه بیشتر به کلیه فعالان دولتی ، خصوصی و آحاد مردم

    -  تقویت روحیه تعامل و همکاری هم افزایی بیشتر مابین آحاد صنف

    -  ایجاد زمینه های تعامل و همکاری با سایر انجمن ها ، نهادها ، ارگان های دولتی و خصوصی

    -  بررسی و پیگیری مستمر قوانین و آئین نامه های مصوب در صنف رایانه ای کشور و سعی در اثرگذاری مفید و موثر در آنها

    -  جمع آوری و تدوین استانداردهای لازم و ترویج آن

    - جمع آوری و تدوین انواع نامه ها ، قوانین و مقررات لازم جهت ارجاع کار

    -  تلاش برای جلوگیری از سیاست های تمرکز گرایانه دستگاه های دولتی در امور IT و کاهش تصدی گری آنان

    -  کمک به ایجاد کنسرسیوم های موضوعی و تخصصی به منظور افزایش ظرفیت راهبری پروژه ها و مدیریت بنگاه های اقتصادی IT

    -  تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری جدید و همچنین حفظ کارآفرینان موجود در حوزه ICT

    -  ایجاد ساختار سازمانی حرفه ای ، کارشناسی مبتنی بر برنامه ریزی در سازمان

    -  افزایش تعامل با دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه ICT به منظور صیانت از حریم سازمان به عنوان نقطه تعامل     قانونی بین دولت و بخش خصوصی

    -  ایجاد ساختار مناسب نظارتی و نظارت مستمر بر فعالیت آحاد صنف به منظور نظم بخشی و ساماندهی بازار تعرفه ها ، حفظ سلامت فعالیت های صنفی و رعایت استانداردها و قوانین و آئین نامه ها

    -  آموزش ، مشاوره و توجیه کلیه فعالان صنف به منظور به روز بودن دانش و آگاهی صنفی و همچنین آگاهی از آخرین قوانین و  مقررات و استانداردها

    -  برقراری ارتباط فعال با کلیه سازمانها ، نهادها ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی به منظور ارائه خدمات کارشناسی و استفاده از پتانسیل های آنان در جهت افزایش توان صنفی فعالان صنف و افزایش بودجه فناوری اطلاعات آنان و تزریق آن به بازار

    -  آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد استان برای توسعه فناوری اطلاعات

    -  کمک به اخذ تسهیلات مالی از محل وجوه اداره شده در جهت تقویت کلیه اعضاء سازمان

    -  تلاش برای برگزاری و مشارکت در اجرای نمایشگاه ها ، همایش ها و جشنواره های فناوری اطلاعات

    -  اطلاع رسانی مستمر از عملکرد سازمان و همچنین تغییرات در مقررات و قوانین مربوطه از طریق برگزاری همایش ها ، سمینارها ، حضور در رسانه ها و انتشار در جایگاه اینترنتی سازمان و جراید

    -  افزایش توان سازمان از طربق افزایش تعداد اعضاء در شاخه های مختلف سازمان

    -  حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار به منظور بهره مندی پدیدآورندگان از دستاوردهای فکری خود

    -  تشویق و حمایت از گسترش حضور و مشارکت فعالان صنف در برنامه های توسعه  فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تولید ، عرضه ، صدور اطلاعات و دانش فنی

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان