•  
    ادوار هیئت مدیره

    دوره اول (۱۳۸۷-۱۳۸۴)                             

    آرمان محمدآقائی  
    ناصر مهرتاش  
    هومن منظری  
    مهرآفرین وثوقی  
    محمدکاظم صادقی        
    بابک صدیقی  
    محمدرضااولیائی  
    علیرضا کشتکاران  
    علی بیضایی  
    احد داریوش      

     

     

    دوره دوم(۱۳۹۰-۱۳۷۸)

    نظام‌الدین خوارزمی  
    آرمان محمدآقائی  
    ناصر مهرتاش  
    هومن منظری  
    سلیمی  
     مجید عطاران  
    داریوش منطقی  
    احد داریوش      
    وحید افسر        
    بابک صدیقی  
    محمدرضا اولیائی  
    حسام زاده  
    نجفی  
    مهرآفرین وثوقی  
    علی بیضایی  

     

    دوره سوم (۱۳۹۳-۱۳۹۰)

    نظام الدین خوارزمی  
    آرمان محمد آقایی  
    محمدکاظم صادقی  
    وحید افسر  
    بابک صدیقی  
    مهرآفرین وثوقی  
    محمدحسین اولیایی  
    سینا صدیقی  
    مهران صالحیان  
    احد داریوش  
    داریوش منطقی  
    علیرضا نیازی  
    امیدرضا پوست فروش  
    آرمین زارع  
    علیرضا کشتکاران  

     

    دوره چهارم(۱۳۹۶-۱۳۹۳)

    هومن منظری  
    محمدعلی نعمتی  
    جوادمرادپور  
    بابک صدیقی  
    وحید افسر        
    آرمین زارع  
    محمد فرجادیان   
    مهرآفرین وثوقی  
    زهرا عصایی  
    حسین معتمدی  
    علیرضا نیازی  
    غلامرضا تمیس
     
    کامران وحدتی  
    احسان راهنما  
    لیلا خزدوزی  
    مهران صالحیان  
    رامین ماه پیکر  

     

     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان