•  
    دستور العمل عضویت شرکت ها

    1- کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

    تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

    2- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

    • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
    • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

    تبصره 1: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

    تبصره 2: در صورتی که مدیرعامل مدرک کارشناسی نداشته باشد، باید شامل یکی از موارد زیر باشد:

    مدرک رشته سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات
    فوق دیپلم کامپیوتر 4 سال
    رشته‌های مرتبط 6 سال
    سایر رشته‌ها 8 سال
    دیپلم - 10 سال

    • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

    تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

    3- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال‌های استانی خود، به‌صورت برخط ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

    ***مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (الکترونیکی) و تمدید به شرح زیرند:

    • تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
    • تصویر روزنامه رسمی آگهی تغییرات (همه آخرین تغییرات)
    • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل(طبق موارد ذکر شده در بالا)
    • تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل
    • تصویر کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
    • تصویر اساسنامه (تمامی صفحات به‌صورت یک فایل پی‌دی‌اف بارگذاری شود.)
    • تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی (در صورت وجود- تمامی صفحات به‌صورت یک فایل پی‌دی‌اف بارگذاری شود.)
    • تصویر لیست بیمه شامل نام مدیرعامل (در صورت تازه تاسیس بودن شرکت و نداشتن لیست بیمه، نامه‌ای مبنی بر تمام وقت بودن مدیرعامل و اشتغال در شرکت بارگذاری شود)
    • تصویر آخرین رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک (در صورت وجود)
    • تصویر لوگو و گواهی ثبت لوگو (درصورت موجود بودن)

     

    4- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

    5- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یک ساله می‌باشد.

    6- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

    • تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
    • اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
    • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت

    تبصره: اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارایه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد. 

    7- براساس بند 4 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، تعیین میزان ورودیه و حق عضویت برعهده مجمع عمومی نظام صنفی رایانه‌ای استان است. مجمع عمومی عادی نوبت دوم نظام صنفی رایانه‌ای استان فارس در تاریخ 96/9/23 مصوب نمود

     

    7-1-میزان ورودیه برای انواع عضویت ها به شرح ذیل می باشد:

     

    شاخه

    مبلغ (ریال)

    اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

    3.000.000

    فروشگاه‌ها

    1.000.000

    مشاوران

    1.500.000

    اشخاص حقیقی

    750.000

     

    - حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت به شرح ذیل خواهد بود: (از ابتدای سال 1397)

     

    شاخه

    برگ رای

    مبلغ(ریال)

    اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

    1 (بدون رتبه شورا) و 2

    2.600.000

    3 و 4

    5.200.000

    5 و 6

    7.800.000

    7 و 8

    10.400.000

    9 و 10

    13.000.000

    فروشگاه‌ها

    1

    1.500.000

    مشاوران

    1

    800.000

    اشخاص حقیقی

    1

    500.000

     

     

    شماره حساب و کارت سازمان جهت واریز ورودیه و حق عضویت سالیانه، بانک صادرات شماره حساب  0215819669004 و یا شماره کارت  6037691990353062 به نام  موسسه سازمان نظام صنفی زایانه ای  استان فارس

     

     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان