•  
    دستورالعمل عضویت فروشگاه ها

    1- کلیه افرادی که در قالب فروشگاه‌های عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی قصد فعالیت داشته و می‌خواهند پروانه کسب دریافت کنند، باید برای دریافت مجوز فعالیت موقت خود به زیرپورتال استانی خود (بخش ثبت نام برخط در قسمت فروشگاه‌های عضو) مراجعه کنند.

    مدارک موردنیاز جهت ثبت نام الکترونیکی به شرح زیرند:

    • کپی شناسنامه / کارت ملی دارنده پروانه کسب / نماد اعتماد
    • کپی مدرک تحصیلی دارنده پروانه کسب / نماد اعتماد
    • تصویر پروانه کسب / نماد اعتماد
    • کپی سند مالکیت و یا اجاره‌نامه

    لازم به ذکر است شماره و تاریخ اعتبار پروانه کسب در هنگام ثبت از متقاضی دریافت می‌شود (شماره پروانه کسب از موارد اجباری است). برای دارندگان نماد اعتماد، لازم است کد ملی متقاضی به جای شماره پروانه کسب وارد شود.

    2- فهرست اسامی واحدهایی که موفق به اخذ مجوز فعالیت از نظام می‌شوند در پایان هر ماه برای اتحادیه مربوطه ارسال و اتحادیه موظف است اسامی واحدهایی را موفق به دریافت پروانه کسب شده‌اند را تا نیمه ماه بعد برای عضویت قطعی در نظام ارسال نمایند.

    3- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادر شده جهت دریافت پروانه کسب، حداکثر یک سال از تاریخ صدور است.

    4- کلیه فروشگاه‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای دارای پروانه کسب از اتحادیه هستند، با تایید اتحادیه برای آن مجوز فعالیت صادر می‌شود.

    5- سازمان بازرگانی استان از اتحادیه‌های مربوطه در شهرهای استان می‌خواهد که فهرست اسامی فروشگاه‌های دارای پروانه کسب و مورد تایید اتحادیه را که به تشخیص آنها نیاز به طی دوره آموزشی ندارند، برای عضویت قطعی به نظام صنفی رایانه‌ای استان بفرستد.

    6- کلیه اعضای فروشگاهی موظفند هر دو سال یکبار در دوره‌های بازآموزی نظام مشارکت و مجوز فعالیت خود را تمدید نمایند. واحدهایی که موفق به اخذ مجوز فعالیت برای دوره‌های دو ساله بعدی نشوند، به عنوان واحدهایی که از حداقل‌های آموزش لازم برخوردار نیستند، معرفی خواهند شد.

    7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در مرحله شروع به کار نظام صنفی استان، منحصراً از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب جهت حضور در نظام ثبت‌نام خواهد نمود.

     

    7- براساس بند 4 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، تعیین میزان ورودیه و حق عضویت برعهده مجمع عمومی نظام صنفی رایانه‌ای استان است. مجمع عمومی عادی نوبت دوم نظام صنفی رایانه‌ای استان فارس در تاریخ 96/9/23مصوب نمود

    1-7- میزان ورودیه برای انواع عضویت‌ها به شرح ذیل خواهد بود:

     

    شاخه

    مبلغ (ریال)

    اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

    3.000.000

    فروشگاه‌ها

    1.000.000

    مشاوران

    1.500.000

    اشخاص حقیقی

    750.000

     

    - حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت به شرح ذیل خواهد بود: (از ابتدای سال 1397)

     

    شاخه

    برگ رای

    مبلغ(ریال)

    اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

    1 (بدون رتبه شورا) و 2

    2.600.000

    3 و 4

    5.200.000

    5 و 6

    7.800.000

    7 و 8

    10.400.000

    9 و 10

    13.000.000

    فروشگاه‌ها

    1

    1.500.000

    مشاوران

    1

    800.000

    اشخاص حقیقی

    1

    500.000

     

     

    شماره حساب و کارت سازمان جهت واریز ورودیه و حق عضویت سالیانه، بانک صادرات شماره حساب 0215819669004 و یا شماره کارت  6037691990353062 به نام  موسسه سازمان نظام صنفی زایانه ای استان فارس

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان