•  
    دستورالعمل عضویت اعضاء

    حسب مصوبه شماره 26/ص ک/93 ﻫ مورخ 93/01/31 هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی انفورماتیک کشور، اشخاص حقیقی واجد شرایط عضویت در سازمان در چهار رده کارشناس، مشاور رتبه3 ، مشاوره رتبه2 و مشاور رتبه1، رتبه بندی خواهند گردید. متقاضیان محترم برای دریافت کد عضویت و کسب رتبه کارشناسی باید مدارک زیر را به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

    • فرم تکمیل شده درخواست عضویت اعضاء حقیقی
    • تصویر شناسنامه
    • اصل و تصویر کارت ملی
    • تصویر مدرک تحصیلی (همراه داشتن اصل مدرک جهت مطابقت ضروری است)
    • دوفیش بانکی  (750.000 ریال برای ورودیه و 500.000 ریال برای حق عضویت سال اول) بانک صادرات شماره حساب 0215819669004 و یا شماره کارت 6037691990353062به نام  موسسه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس
    • سه قطعه عکس پرسنلی 4× 3
    • تصویر مدارکی که بیانگر سابقه کار باشد

    توضیح1: عضویت در شاخه اشخاص حقیقی (کارشناس) برای دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط، منوط به ارائه گواهی 5 سال سابقه کار از طرف دستگاه‌های دولتی، مراکز دانشگاهی و یا شرکت‌های معتبر عضو سازمان در زمینه کاری فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

    توضیح2: به استناد مصوبه شورای عالی انفورماتیک در خصوص دستورالعمل احراز رتبه مشاوره و ناظر در قراردادهای انفورماتیکی حداقل سابقه کار برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس: 1- نرم افزار (مهندسی و علوم) ، 2- سخت افزار (مهندسی و علوم) ، 3- کامپیوتر، ماشینهای محاسب، سیستم های اطلاعاتی ، انفورماتیک و مهندسی سیستم 4- کاربرد کامپیوتر 5- ریاضی و گرایش یا کاربرد کامپیوتر 6- اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات 7- برق و الکترونیک، دیجیتال، کنترل 8- برق و مخابرات 9- انتقال داده ها 10- مهندسی صنایع دو سال و برای دارندگان مدارک تحصیلی غیر مرتبط با احتساب 3 سال تجربه اضافه، پنج سال می باشد.

    چنانچه آن همکار محترم خود را واجد شرایط عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می دانند، درخواست می نماید مدارک خواسته شده فوق را به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

    - میزان ورودیه برای انواع عضویت‌ها به شرح ذیل خواهد بود: (از ابتدای سال 1397)

     

    شاخه مبلغ (ریال)

    اشخاص حقیقی

    مشاوران

    750.000

    1.500.000

     

    - حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت به شرح ذیل خواهد بود: (از ابتدای سال 1397)

     

    شاخه برگ رای مبلغ(ریال)
    اشخاص حقیقی
    1 500.000
    مشاوران 1 800.000

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان