•  
    حامد نیک سرشت
    حامد نیک سرشت

    حامد نیک سرشت

    کد عضویت: 71030590
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: hamednikseresht@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان