•  
    محمد علی بزرگ قلاتی
    محمد علی بزرگ قلاتی

    محمد علی بزرگ قلاتی

    کد عضویت: 71030381
    نوع: مشاور رتبه 3
    رشته تخصصی1: شبکه و اینترنت
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
    استان: فارس
    پست الکترونیکی: moh.bozorgi65@gmail.com
     کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس می باشد.
مجری: پورتال سامان